Een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands 'netwerkkaart', van een host op het internet eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model (Standaard van "het" internet).

Of in eenvoudigere woorden: elke computer aangesloten op het internet of netwerk heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet. Men kan dit vergelijken met telefoonnummers. Om het mogelijk te maken dat computers elkaar kunnen vinden en identificeren hebben deze hun eigen nummer nodig. Deze nummers zijn de IP-adressen.

Tot nu toe gebruikt men voornamelijk IP-adressen die bestaan uit 32 bits, het zogenaamde IPv4-systeem (IP-versie 4). In de praktijk blijkt dit systeem te weinig bruikbare adressen op te leveren, zodat men het systeem IPv6 (IP-versie 6) ontwikkeld heeft, met IP-adressen bestaande uit 128 bits.
Advertentie